about us

fifiyaya computer centre

fifiyaya  computer centre

ABOUT US.

FIFIYAYA COMPUTRE CENTRE MERUPAKAN SEBUAH SYARIKAT YANG BERCIRI-CIRIKAN PEMASARAN SESUATU PRODUK. SEPERTI PRODUK KECANTIKAN (SAUNA), AKSESORI KOMPUTER DAN PERHIKMATAN SEPERTI KELAS TAMBAHAN BERKAITAN KOMPUTER SERTA PERHIKMATAN MEMBAIKI KOMPUTER.